Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Essential Damage Care Nuance Airy Damage Care Shampoo


REVIEW & RATING by Mew_mp


Mew_mp ผิวผสม 20-24 Yrs 5 รีวิว
    1

10/08/2014 02:23

เราใช้แล้วไม่ปลื้มอย่างแรง ใช้แล้วผมแห้งปลายผมนี่แห้งกรอบผมกระด้างเลย ที่ชอบอย่างเดียวคือกลิ่นหอม ตอนนี้ทิ้งไปเรียบร้อย ไม่ถูกกับผมเราจริงๆ

  • Benefit received :
  • กลิ่นหอม

  • Shopped at :
  • ไฮเปอร์มาร์ท (เช่น โลตัส, บิ๊กซี)

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities