Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Nu Skin NaPCA Moisture Mist


REVIEW & RATING by zoomnome


zoomnome ผิวมัน 30-34 Yrs 116 รีวิว
    4

07/09/2014 00:23

เป็นสเปรย์ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดี ใช้ก่อนแต่งหน้า หรือระหว่างวัน
ใช้ค่อนข้างดี ไม่ทิ้งความมัน ขวดใหญ่ใช้ได้นาน

  • Benefit received :
  • ให้ความชุ่มชื้น | ไม่ระคายเคือง

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • กำลังใช้ซ้ำ

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities