Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Cute Press First Kiss Perfume Body Serum


REVIEW & RATING by Rmuay cocandy


Rmuay cocandy ผิวมัน 20-24 Yrs 10 รีวิว
    2

03/10/2014 15:38

ซื้อมาลองเพราะ2ชิ้น169บาท รู้สึกว่ากลิ่นมันคงจะบางเบามากถึงขึ้นไม่ได้กลิ่น ต้องทนใช้กันไปทั้งๆที่รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลย

  • Benefit received :
  • -

  • Shopped at :
  • เคาน์เตอร์เครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้า

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities