Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Bhaesaj Skin Lightening Moisturizer Cream


REVIEW & RATING by noonhutson


noonhutson ผิวผสม 20-24 Yrs 49 รีวิว
    4

09/10/2014 16:50

ซื้อมาทดลองใช้ ระยะแรกค่อนข้างพอใจเพราะหน้าขาวใสจริงไรจริง แต่พอใช้ไปนานๆ เกินหกเดือนแล้ว หน้าเริ่มหมองเหมือนไม่ช่วยอะไร ถ้าหมดแล้วก็อาจไม่ซื้อต่อ

  • Benefit received :
  • ให้ความชุ่มชื้น | ไม่ระคายเคือง

  • Shopped at :
  • เคาน์เตอร์เครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้า

  • Reviewed when :
  • กำลังใช้ซ้ำ

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities