Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Dejavu Perfect Liner


REVIEW & RATING by coconite


coconite ผิวผสม 30-34 Yrs 1 รีวิว
    1

07/12/2014 14:23

ตัดใจทิ้ง ถังขยะ วันนี้ หลังจากใช้ไม่ถึง 5 ครั้ง จะพยายามใช้ให้หมด แต่ มันไม่ไหวแล้วค่ะ ห่วยมาก ๆ เขียนยังไม่จบตา สีก็ไม่ออกแล้ว พอมาป้ายมือ สีก็ไปออกตรงกลางพู่กัน ตรงปลายสีไม่ออก เสียดายของค่ะ ราคาก็แพง ไปหา ร้อยกว่าบาทใช้ ดีกว่าเยอะเลยค่ะ

  • Benefit received :
  • -

  • Shopped at :
  • ดรักสโตร์ (เช่น วัตสัน, บู๊ทส์)

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities