Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Sigma Small Tapered Blending - E45


REVIEW & RATING by blu9b9rry


blu9b9rry ผิวมัน 30-34 Yrs 55 รีวิว
    5

07/01/2015 15:32

พกแค่แปรงนี้ตัวเดียวสามารถใช้แทปและสร้างเกลี่ยสร้างเบ้าได้ภายในอันเดียวคะ อาจสู้แปรงเบลนไม่ได้ พกอันเดียวสามารถแต่งตาออกมาได้อย่างสวยงาม คุ้มค่า คุ้มราคามากคะ

  • Benefit received :
  • ใช้ง่าย | วัสดุมีคุณภาพ

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities