Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง
รีวิว Burberry Brit Eau de Parfum
Burberry Brit Eau de Parfum

Brand Burberry
Item Name Brit Eau de Parfum
Category Eau de Parfum
(อันดับที่ 34 ประจำสัปดาห์)

REVIEW & RATING by progress

progress ผิวมัน 15-19 Yrs 19 รีวิว
    5

26/04/2015 18:57

กลิ่นทนมากกกหอมนาน
ฉีดทีเดียวหอมไปสองวัน

  • Benefit received :
  • กลิ่นหอมหวาน | หอมนาน

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

THE HIGHLIGHTER

- view all -