Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Babyliss Pro MiraCurl


REVIEW & RATING by Fluffycreature


Fluffycreature ผิวมัน 20-24 Yrs 11 รีวิว
    3

22/07/2015 13:23

เป็นคนผมหนามากกว่าจะเสร็ดเล่นเอาเหมื่อยเเขนเลยที่เดียวเพราะค่อนข้างหนักอยู่ ทำลอนม้วนออกสวยกว่าม้วนเข้าในความรู้สึก และยังรู้สึกว่าไม่คุ้มเท่าที่ควรกับราคาครึ่งหมื่น

  • Benefit received :
  • ใช้ง่าย

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities