Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Cute Press Wine Eye Therapy

Cute Press Wine Eye Therapy

Brand Cute Press
Item Name Wine Eye Therapy
Category Eye Care
(อันดับที่ 36 ประจำสัปดาห์)

REVIEW & RATING by Pikulthong


Pikulthong ผิวแห้ง 45-49 Yrs 6 รีวิว
    2

02/09/2015 14:47

ชุ่มชื่นดี ถ้าเก็บในตู้เย็นแล้วเอาออกมาใช้จะรู้สึกสดชื่น เรื่องริ้วรอยยังไม่เห็นผล แต่ก็คงดีกว่าไม่ทาอะไร

  • Benefit received :
  • ให้ความชุ่มชื้น

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities