Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Impress Emulsion II

Impress Emulsion II

Brand Impress
Item Name Emulsion II
Category Emulsion

REVIEW & RATING by Nuecine19


Nuecine19 ผิวผสม 35-39 Yrs 27 รีวิว
    3

05/01/2016 09:27

เป็น product ที่ให้ความชุ่มชื้นพอประมาณค่ะทาทั่วหน้ายกเว้นคางและจมูกซึ่งมันอยู่แล้วทาไปจะยิ่งมันเพิ่มค่ะ ส่วนเรื่องอื่นๆไม่เห็นผลเท่าไหร่ค่ะ มีนํ้าหอมใส่มาด้วยนะคะ แต่ไม่แรงและไม่แพ้ค่ะ

  • Benefit received :
  • ให้ความชุ่มชื้น

  • Shopped at :
  • เคาน์เตอร์เครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้า

  • Reviewed when :
  • กำลังใช้ซ้ำ

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities