Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Hada Labo Arbutin Whitening Lotion

Hada Labo Arbutin Whitening Lotion

Brand Hada Labo
Category Lotion
(อันดับที่ 5 ประจำสัปดาห์)

REVIEW & RATING by vu1211


vu1211 ผิวผสม 45-49 Yrs 9 รีวิว
    1

24/04/2016 10:01

อยากใช้สีขาว แต่ไปที่ร้านดันไม่มีสีขาว
ซื้อตัวนี้มาแทน ใช้ทีไร สิวผดขึ้นทุกครั้ง
วางไว้บนหิ้ง ไม่กล้าใช้ต่อแล้ว

  • Benefit received :
  • -

  • Shopped at :
  • อื่น ๆ

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities