Newsclip

[Bobbi Brown Node Glow Collection January 2014]

Update : 28/01/2014

Nude Glow Collection เปรียบเสมือนจิลเวลรี่ชิ้นงามที่ช่วยเติมประกายระยับให้กับชุดสวยของคุณในวันสุดพิเศษ ประกอบด้วยเมคอัพ 4 ชิ้น ที่ช่วยเติมความสดใสให้คุณได้ในทันที ผลลัพธ์คือ การแต่งหน้าที่ดูเปล่งประกาย สว่างสดใส ให้คุณพร้อมเริ่มต้นปีใหม่อย่างสวยงาม มั่นใจที่สุด 

Comment (0)
Post Comment : แสดงความคิดเห็น

- view all -

THE HIGHLIGHTER

- view all -