Newsclip

[New Shiseido Suncare Foundation!]

Update : 05/06/2014

3 ผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดในรูปรองพื้นใหม่นอกจากจะให้การปกป้องรังสียูวีที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมแล้ว ในสูตรส่วนผสมล่าสุด ยังให้การปกปิดที่เนียนสวย เพื่อปกป้องความงามของผิวในสภาวะแวดล้อมทุกรูปแบบ สามารถใช้ปกป้องผิวทั้งในยามทำกิจกรรมกลางแจ้งและการปกป้องในชีวิตประจำวัน 

Comment (0)
Post Comment : แสดงความคิดเห็น

- view all -

THE HIGHLIGHTER

- view all -