Workshops & Activities

[L'OREAL] ลอรีอัล จัดงานเสวนาเปิดตำนานแห่งความงาม 100, 000 ปี ครั้งแรกในประเทศไทย เจาะลึกคุณค่าความงามต่อมวลมนุษยชาติ

Update : 26/08/2010

L'OREAL       บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานเสวนาเปิดตำนานแห่งความงามขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในหัวข้อ “100,000 Years of Beauty” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการเสวนาในหัวข้อภายใต้ชื่อของหนังสือชุดพิเศษ 100,000 Years of Beauty ที่มูลนิธิลอรีอัล ประเทศฝรั่งเศส ได้สนับสนุนงานวิจัยอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับความงามนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี ในการดำเนินธุรกิจความงามของบริษัทฯ เมื่อปี 2552 ที่ผ่านมา โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำหนังสือชุดพิเศษนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าความงาม และการเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งความงามนั้น มีความหมายอย่างลึกซึ้งต่อมวลมนุษยชาติในทุกยุค ทุกสมัย ตั้งแต่อดีตกาล ปัจจุบัน และในอนาคต

       โดยภายในงานเสวนาครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านประวัติศาสตร์ มนุษยวิทยา ความงามและแฟชั่นชั้นนำของประเทศไทย ร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยวิทยา อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย และ คุณกุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Elle ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและแฟชั่น ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงวิวัฒนาการความงาม ทั้งนัยยะทางสังคมในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก รวมไปถึงการถ่ายทอดมุมมองวิวัฒนาการความงามในอนาคตไปจนถึงปลายศตวรรษที่ 21

       มร. ฌอง ฟรองซัวส์ คูเว่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “หนังสือชุดพิเศษ 100,000 years of Beauty นี้ นับเป็นงานวิจัยที่ยิ่งใหญ่และท้าทายมากที่สุดเท่าที่เคยมีการดำเนินการมาใน ประวัติศาสตร์ของความงาม แสดงให้เราเห็นว่า ‘ที่ใดมีมนุษย์ ที่นั่นย่อมมีความงาม’ (Human Exist, Beauty Exist) เรามีความภูมิใจมากที่จะได้เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไป สู่สาธารณชนชาวไทยผ่านงานเสวนา “100,000 Years of Beauty” ในวันนี้ ลอรีอัลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมไว้ในการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจ และช่วยให้เกิดการวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องราวของความงามที่มี ความหมายกับมวลมนุษยชาติและเป็นสิ่งที่เราทุกคนในลอรีอัลหลงใหล”

       ผลงานการศึกษาอันทรงคุณค่าชุดนี้ มูลนิธิลอรีอัล ได้ร่วมมือกับ นักประวัติศาสตร์ นักปรัชญา นักมนุษยศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ และศิลปิน จำนวน 300 คน จาก 35 เชื้อชาติ ใน 20 สาขาวิชา ในการศึกษาและทำความเข้าใจถึงความหมายและวิวัฒนาการความงามที่มีต่อมนุษย์ อย่างลึกซึ้ง ที่ไม่ได้มีความสำคัญเพียงความงามที่เป็นรูปลักษณ์ภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว ผ่านกาลเวลาตั้งแต่ในยุคอดีต ปัจจุบัน รวมไปถึงนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งความงามอัน หลากหลายและน่าทึ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละยุค

       โดยเนื้อหาของหนังสือได้แบ่งออกเป็น 5 ยุคสมัย แสดงถึงวิวัฒนาการความงามผ่านการเดินทางของห้วงเวลาหลายยุคสมัยตั้งแต่ยุค ก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistory) ยุคโบราณ (Antiquity) ยุคคลาสสิค (Classical Age) ยุคโลกาภิวัตน์ (Modernity) และยุคแห่งอนาคต (The Future) ซึ่งปัจจุบัน หนังสือชุดพิเศษนี้ยังไม่มีวางจำหน่ายในประเทศไทย

       “เป็นเวลากว่า 100 ปี ที่ลอรีอัลได้มุ่งมั่นอุทิศตนอย่างแรงกล้าต่อความงาม ผ่านการนำเสนอนวัตกรรมและงานวิจัยด้านความงามที่สำคัญ เรามีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนทำให้ผู้คนในหลากหลายเชื้อชาติได้เข้าถึงและ สัมผัสกับความงาม ผ่าน 25 แบรนด์ชั้นนำระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงการเคารพในความงามที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่หลากหลายบนโลกนี้”

       “ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจความงาม ลอรีอัลได้รับฟังความคิดเห็นผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นใครหรือในเวลาใดก็ตาม นอกจากนี้ ลอรีอัลยังมุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างสังคมที่สวยงาม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมที่เราให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา และการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม” มร. ฌอง ฟรองซัวส์ คูเว่ กล่าวเพิ่มเติม

       นอกจากการจัดเสวนาเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในครั้งนี้ ทางบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้มอบหนังสือชุดพิเศษนี้ให้แก่พิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและห้องสมุด ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ รวมจำนวน 50 แห่ง เพื่อเผยแพร่และให้สาธารณชนชาวไทยได้รับประโยชน์จากการศึกษาด้านประวัติ ศาสตร์ความงามอย่างกว้างขวางมากขึ้น

Comment (0)
Post Comment : แสดงความคิดเห็น

- view all -

THE HIGHLIGHTER

- view all -