Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Ecotools Sharpen & Smudge Duo


REVIEW & RATING by Nichinosono


Nichinosono ผิวธรรมดา 20-24 Yrs 181 รีวิว
    4

10/08/2015 16:05

ตัวนี้เป็นแปรง pencil brush ไว้ใชกับตา ลงหางตาหรือตัวตาเพราะมันเล็ก นอกจากนี้ยังใช้เกลี่ยอายไลเนอร์ให้ฟุ้งๆ ตรง:-)มีกบเหลาดินสอซึ่งเล็กเกินกว่าที่ดินสอเขียนตาเราจะเข้าไปได้ 555 เป็นแปรงที่ดีค่ะ ไม่ข่วนตา ไม่แพงด้วย

  • Benefit received :
  • -

  • Shopped at :
  • อินเตอร์เน็ท

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities