Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง
รีวิว Ecotools Sharpen & Smudge Duo
Ecotools Sharpen & Smudge Duo
    4.00
Benefit
-

Brand Ecotools
Item Name Sharpen & Smudge Duo
Category Lip Brush

DETAILS

Size Price
-

Description
-

How to use
-

Ingredients
-

Remarks
-Nichinosono ผิวธรรมดา
20-24 Yrs
181 รีวิว
ผิวธรรมดา | 20-24 Yrs | 181 รีวิว
    4

10/08/2015 16:05

ตัวนี้เป็นแปรง pencil brush ไว้ใชกับตา ลงหางตาหรือตัวตาเพราะมันเล็ก นอกจากนี้ยังใช้เกลี่ยอายไลเนอร์ให้ฟุ้งๆ ตรง:-)มีกบเหลาดินสอซึ่งเล็กเกินกว่าที่ดินสอเขียนตาเราจะเข้าไปได้ 555 เป็นแปรงที่ดีค่ะ ไม่ข่วนตา ไม่แพงด้วย

- SPONSORS -

- view all -

THE HIGHLIGHTER

- view all -