Giffarine / กิฟฟารีน

1,232 รีวิว
Ave. Rating: 3.93
Giffarine / กิฟฟารีน
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2539 จากความมุ่งมั่นของคณะแพทย์และเภสัชกรไทยที่ตั้งใจจะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันยาวนานในการค้นคว้าและวิจัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อคนไทย เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการดำเนินธุรกิจขายตรงระบบหลายชั้น MLM (Multi-Level Marketing) ปัจจุบันมีศูนย์บริการทั้งหมด 96 แห่งทั่วประเทศ นอกจากการขยายเครือข่ายสมาชิกในประเทศแล้ว กิฟฟารีนยังได้ส่งออกสินค้าไปยังกว่า 30 ประเทศทั่วโลก 

รีวิว Giffarine / กิฟฟารีน

FILTER Search : ค้นหาแบบละเอียดตามประเภท
Category:
ผลการค้นหา 467 ไอเท็ม


- SPONSORS -

- view all -

THE HIGHLIGHTER

- view all -