The Ginza

2 รีวิว
Ave. Rating: 3.50

รีวิว The Ginza

FILTER Search : ค้นหาแบบละเอียดตามประเภท
Category:
ผลการค้นหา 14 ไอเท็ม


- Cotton -
The Ginza Refining Cotton
3 ดาวครึ่ง หัก 1หาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้ อีกครึ่ง หักที่ถ้าถุงน้องหล่น ในห้องน้ำ คือ ถ้าหล่นลงอ่างล้า...
- Emulsion -
The Ginza Moisturizing Emulsion
Emulsion อันนี้ทาตอนแรกจะมันๆ แต่ผ่านไปซักแป้บก็จะรู้สึกว่าซึมเข้าผิวค่ะ ให้ความชุมชื่นได้ดีเลยสำหรั...
- Cotton -
The Ginza Superior Cotton
0 รีวิว
- Eye Care -
The Ginza Eye Revitalizer
0 รีวิว
- Lotion -
The Ginza Lift Conditioner
0 รีวิว
- Lotion -
The Ginza Clarifying Lotion
0 รีวิว
- Lotion -
The Ginza Energizing Lotion
0 รีวิว
The Ginza Deepcleansing Oil
0 รีวิว
- Serum -
The Ginza Hybrid Gel Oil
0 รีวิว
The Ginza Empowerizer
0 รีวิว
The Ginza Moisturizing Mask
0 รีวิว
- Essence -
The Ginza Essence Empowering
0 รีวิว
- SPONSORS -

- view all -

THE HIGHLIGHTER

- view all -