Biore / บิโอเร

7,709 รีวิว
Ave. Rating: 4.01
Biore / บิโอเร
ตั้งขึ้นโดยบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด คาโอ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2507 เพื่อดำเนินงานการผลิต จำหน่ายแชมพูและผงซักฟอก และในปีพ.ศ. 2515 ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ Biore เครื่องสำอางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถช่วยปกป้องดูแล ฟื้นฟูสภาพผิวของผู้ใช้ทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ที่มีมูลค่ายอดเยี่ยมที่สร้างขึ้นจากมุมมองของผู้บริโภคและลูกค้า

รีวิว Biore / บิโอเร

FILTER Search : ค้นหาแบบละเอียดตามประเภท
Category:
ผลการค้นหา 89 ไอเท็ม


- SPONSORS -

- view all -

THE HIGHLIGHTER

- view all -