KA / เคเอ

2,046 รีวิว
Ave. Rating: 3.46
KA / เคเอ
บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2528 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องสำอางและเวชสำอาง ภายใต้ชื่อแบรนด์ KA ตลอดระยะเวลาของการดำเนินกิจการมากกว่า 33 ปี จึงสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยมุ่งพัฒนาโดยทีมเภสัชกรที่มีความสามารถและประสบการณ์ ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ GMP ตั้งแต่ปี 2544 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในราคาที่สมเหตุสมผลให้ผู้บริโภคทุกท่าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดมา

รีวิว KA / เคเอ

FILTER Search : ค้นหาแบบละเอียดตามประเภท
Category:
ผลการค้นหา 46 ไอเท็ม


- SPONSORS -

- view all -

THE HIGHLIGHTER

- view all -