Wuttisak / วุฒิศักดิ์

26 รีวิว
Ave. Rating: 4.08
Wuttisak / วุฒิศักดิ์
วุฒิศักดิ์คลินิก สถาบันความงามและสุขภาพครบวงจร ให้บริการตามความต้องการที่แตกต่างของแต่ละบุคคล ดำเนินธุรกิจระยะเวลากว่า 15 ปี ด้วยความชำนาญจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านผิวพรรณ ทั่วเรือนร่าง ประกอบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ถูกคัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ปลอดเชื้อ ผ่านการรับรองมาตรฐาน จากองค์กรอาหารและยาของประเทศไทย และมาตรฐานสากล ปัจจุบันได้รับความนิยมและไว้วางใจจากคนไข้เป็นอย่างมาก มีการขยายสาขาถึง 122 สาขา ภายในระยะเวลา 15 ปี มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 200 คนและพนักงานทั้งหมดกว่า 1,000 คน

รีวิว Wuttisak / วุฒิศักดิ์

FILTER Search : ค้นหาแบบละเอียดตามประเภท
Category:
ผลการค้นหา 22 ไอเท็ม


- SPONSORS -

- view all -

THE HIGHLIGHTER

- view all -